HTML

Gyémánt Út

"Egyszerű a receptem: mutasd meg az embereknek annak szükségét, hogy találni kell valamit, ami kivezeti őket a betegségből, az öregségből és a halálból, engedd őket bepillantani az életörömödbe. Mondd meg az embereknek, hogy a tudat olyan, mint a tér: nyílt, tiszta és határtalan, beszélj az útról és a célról."Láma Ole Nydahl

Friss topikok

Linkblog

Archívum

2009.03.18. 14:44 Bódhiszattva

Gyémánt Út Buddhizmus karma kagyü vonal

 Láma Ole Nydahl és felesége, Hannah 1969-ben Nepálban találkoztak a 16. Karmapával, aki felkérte őket, hogy alapítsanak meditációs központokat a nyugati világban, biztosítsák a tanítások fennmaradását és tegyék azokat hozzáférhetővé az intelligens és önállóan gondolkodó emberek számára.

Ole és Hannah

A magyar Gyémánt Út Buddhista Közösség a Láma Ole Nydahl által alapított, több mint 500 meditációs központból álló hálózat része, amelynek a 17. Karmapa, Táje Dordzse a szellemi vezetője. Ezek a központok nem hierarchikus rendszerben működő intézmények, hanem olyan barátságon alapuló helyek, ahol az emberek megtanulhatnak meditálni, megoszthatják tapasztalataikat, együtt fejlődhetnek és aktívan részt vehetnek a közösség munkájában.

Magyarország szinte minden nagyvárosában található buddhista központ, amelyekről a „meditációs központok” menüpont alatt található további információ. A hétköznap esténként vezetett meditációk nyilvánosak és ingyenesek, az újonnan érkezők számára pedig készséggel adunk magyarázatot és információt. Központjainkat többször látogatják buddhista tanítók kisebb hétvégi kurzusok keretében. Láma Ole Nydahl évente kétszer tart nyilvános előadást Budapesten, nyaranta pedig Becskén, a vidéki elvonulási központunkban vezet kurzust.

"A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Ennek legmeggyőzőbb bizonyítéka, hogy nem menekülünk az élet elől, hanem irányítjuk azt." Láma Ole Nydahl

Gyakran feltett kérdések:

Hogyan fogadják az új érdeklődőket egy buddhista központban?

A meditáció előtt minden új érdeklődőnek adunk egy rövid magyarázatot a Gyémánt Út buddhizmusról, az általunk gyakorolt meditációkról, és a központunkról. Emiatt első alkalommal mindenképp érdemes a meditáció kezdete előtt fél órával megérkezni. A félórás meditációt követően válaszolunk az esetlegesen felmerülő kérdésekre, melyet kötetlen beszélgetés is követhet. A meditáció utáni napi programok központonként eltérőek lehetnek, ezért érdemes előre tájékozódni a részletes programokról.

Miért meditálnak a buddhisták?

Mindannyian boldogok szeretnénk lenni. Tudjuk, hogy vannak kellemes dolgok az életben, a tartós boldogság azonban csak a tudat megismeréséből fakadhat. A legtöbb meditáció a tudat lenyugtatását célozza meg, de a Gyémánt Úton a tudat kvalitásainak felismerése a cél. Ezáltal képesek leszünk választani, hogy az élet komédiáiban vagy tragédiáiban akarunk-e részt venni – így hatékonyabban tudjuk kezelni a különféle helyzeteket, mi magunk boldogabbak leszünk, és közben mások számára is hasznosabbá válunk.

A buddhisták mind vegetáriánusok és cölibátusban élő pacifisták?
Nem. Ugyan szép számmal vannak szerzetesek, akikre illik a fenti leírás, azonban a legtöbb buddhista világi ember, akik élvezik az élet örömeit. Mi is egy világi szervezet vagyunk, amelynek célja Buddha tanításainak integrálása a mindennapokba. Az emberek partnerkapcsolatban élnek, élvezik a finom ételeket, és ha kell, nem hezitálnak megvédeni a körülöttük lévő embereket, szükség esetén akár erélyesen is.

Kell-e fizetni a közös meditációkon való részvételért?
A meditáció ingyenes és bárki részt vehet rajta. A közösség tagjainak önkéntes felajánlásai és munkája biztosítja a központok fenntartását.

A buddhizmus arról szól, hogy megtanulunk pozitívan gondolkodni?
Nem, ugyanis a gondolatok természetükből adódóan jönnek és mennek a tudatunkban. A pozitív gondolatok éppúgy nem tartósak, mint a negatívak, így nem támaszkodhatunk rájuk. Megpróbáljuk megérteni, hogyan működik a tudatunk, ezáltal több tér jelenik meg benne, és jobban élvezzük a megjelenő helyzeteket, melyeket izgalmasnak és érdekesnek fogunk tapasztalni. Ezen keresztül egyre több jó benyomás jelenik meg a tudatunkban, így képesek leszünk megérteni annak működését.

Tanítanak jógát a buddhista központban?
A legtöbben, amikor azt a szót hallják, hogy jóga, a különféle testtartásokból és légzési technikákból álló gyakorlatokra gondolnak. Ez az ún. hatha jóga, ami nem buddhista gyakorlat.

Milyen könyvet ajánlotok egy kezdőnek?
Láma Ole Nydahl Ahogy a dolgok vannak című könyve azoknak íródott, akik egy korszerű bevezetést szeretnének kapni a buddhizmusba. A könyv bemutatja a különböző buddhista irányzatokat, és felvázolja a Gyémánt Út buddhizmus alapjait. Ole Nydahl  Belépés a Gyémánt Útra című könyve arról szól, hogy feleségével, Hannah-val a hatvanas évek végén hogyan találkoztak a 16. Karmapával, és hogyan váltak buddhista tanítóvá. A Minden határon túl című könyvében pedig arról ír, hogyan hozta át a buddhista tanításokat Keletről a nyugati világba.

 

Szükség van-e arra, hogy csoportban meditáljunk, és hogy legyen egy tanítónk?
A csoportban való meditáció sokkal inspirálóbb. Általában lassabban tanulunk meg egy idegen nyelvet, ha csak olvasunk róla, vagy ha tankönyvben leírt technikákat alkalmazunk, míg valószínűleg gyorsabban és jobb eredménnyel halad az ember egy, a nyelvet folyékonyan beszélő tanár és a vele együtt tanuló csoport segítségével. Ehhez hasonlít a buddhizmus is. Amennyiben a Gyémánt Út módszereit szeretnéd használni, akkor szükséged van egy olyan tanítóra, aki saját példáján keresztül megmutatja számodra a célt, és rámutat a  tudatodban rejlő szabadságra és kvalitásokra.

Hinnem kell az olyan furcsa dolgokban, mint pl. a karma vagy a reinkarnáció?
Buddha azt tanácsolta, hogy ne higgyük el a dolgokat csupán azért, mert azt valaki mondta. Mindent le kell ellenőriznünk és meg kell néznünk, hogy azok hasznosak-e számunkra. A buddhizmus tapasztalatvallás. A módszereken és a meditáción keresztül minden tanítás és intellektuális tudás tapasztalattá válik, így igazi belső megértés születik, amely túlmutat a hiten.

Mi a Vadzsrajána vagy Gyémánt út?
A Gyémánt Utat (tibetiül Dordzse Tekpa) gyakran nevezik Buddha tanításainak koronaékköveként. Célja a Nagy Pecsét dualizmust túlhaladó állapotának elérése, ahol minden, amit tapasztalunk, hiteles, hiszen minden a tudat korlátlan potencialitását fejezi ki. A legmagasabb szinten dolgozva, hogy minden tapasztalatot önfelszabadító és természetes tisztaságúvá alakítsunk, a megvilágosodással való teljes azonosulás módszerét alkalmazza a leggyorsabb eredmény érdekében. Amikor a tanítványok a Buddhát nem mint egy istent, személyt vagy külső erőt látták, hanem végtelen bizalommal úgy tekintettek rá, mint a saját tudatuk tükrére, Buddha a Gyémánt Út tanításaiban részesítette őket. Erején és tisztánlátásán keresztül a lények tulajdonságait felébresztve, számtalan ügyes módszert alkalmazott, hogy teljesen kibontakoztassa őket. Ez a végső vagy "harmadik" szint lényegében három megközelítésből áll: "A módszerek útja", "A felismerés útja", és a "Guru jóga". Ezeket használva a tudat saját energiáján, tudatosságán vagy azonosulási képességén keresztül ismeri fel önmagát.
A Guru jóga, amely ma a leginkább használt módszer Nyugaton, a legszélesebb megközelítést nyújtja a megvilágosodás felé akkor, ha a tanító megbízható. Azonban mindez megtörténhet a módszerek és a felismerés útján is. Bár ezt nem mindenki találja a neki legmegfelelőbb módszernek, a tudat a hétköznapi életben leginkább úgy ismerhető fel, ha azonosulunk egy együttérző Lámával, aki félelemnélküli. Ha időzni tudunk egy ilyen tanító tudat terében addig, míg ki nem fejlesztjük összes tulajdonságunkat, melyekkel kezdetektől fogva rendelkezünk, hihetetlen növekedést tapasztalhatunk.

Mi a megvilágosodás?
Ha megnézzük, mit fedezett fel Buddha a tudatról 2550 évvel ezelőtt, azt találjuk, hogy felismerte: a tudata tiszta fény. A tudat nem született, és nem halhat meg. Bár testek, gondolatok és érzések jelennek meg, változnak és tűnnek el, a tudat maga - mivel nyitott, tiszta, határtalan tér - semmilyen módon nem sérülhet vagy nem árthatnak neki. Amikor Buddha elérte a megszabadulást, megértette, hogy ő nem célpont többé. Nem a teste volt többé, mely megsérülhet, sem a gondolatai vagy érzései, amelyek változhatnak és eltűnhetnek, hanem a ragyogó tudatosság. Ez vezetett a megvilágosodáshoz, ahhoz a megvalósításhoz, ahol többé nincs elválasztás a tér és energia között. Ismert és tudatában volt mindennek. Hatalmas örömöt érzett és óriási szeretetet fejezett ki, amely minden dolog jelentése, és amely összetartja az atomokat és rezegteti őket, és ami lehetővé teszi a dolgok megtörténtét.

Mi a tanító jelentése?
A Nyugaton nagy népszerűségnek örvendő megközelítés, miszerint egyedül haladunk a megvilágosodásig, gyenge alternatíva a tanítóval vagy csoporttal való teljes gyakorlás gyors sikeréhez képest. Bár vonzó lehet egy modern ember számára, aki úgy érzi, ő maga irányítja az életét, hogy egyedül jusson el a megvilágosodásig, ezen az úton túl sok a csapda. A tudat megismerése sokkal bonyolultabb, mint a külső jelenségek tanulmányozása, és mindig ott a büszkeség és nemszeretem ólálkodó ellensége, amelyek eltérítenek a fejlődéstől.
A tanítások legmagasabb szintjét nem lehet tanító nélkül helyesen megérteni és gyakorolni. Ha hiányzik a kommunikáció, amely semlegesítené a büszkeséget, szentimentalizmust vagy felületességet, a gyakorló magányossá és használhatatlanná válhat a mindennapi életben. A láma különböző módszereket használ tanítványai potencialitásának kifejlesztésére, melyekkel segít nekik áttörni a szokásokon alapuló viselkedésmintákat. A láma feladata, hogy tanítványait függetlenekké, együttérzőkké és erősekké tegye. A láma a legmagasabb szinten mutatja meg tanítványainak saját tudatuknak félelemnélküli természetét. Amikor a tanítványok felfedezik, hogy ők is ugyanazon természettel rendelkeznek, már nem marad semmi, ami után még kutatniuk kellene.

Hogyan működik az újraszületés?
Ennek megértéséhez fontos tudnunk, hogy a tudat nem a mulandó agy terméke, csupán átalakításában játszik szerepet. Az információ áradatát az "én" illúziója tartja össze és mozgatja egyik feltételekhez kötött létből a következőbe, begyűjtve azokat a tapasztalatokat, amelyek következő életünkként érnek be. A tudat térszerű természete nem halhat meg és nem születhet. Ami valójában újraszületik, az a folyószerű, folyamatosan változó áramlat. Az állandó énbe vetett hit egy alapvető tévképzet, amely fennmarad a halál után és elkísér a következő feltételekhez kötött életbe is.
Testünket és tudatunkat sorozatosan folytonosan változó, érzéki és tudatalatti benyomások érik, és sem testünkben, sem érzéseinkben, sem gondolatainkban nem találunk semmi állandót. A halál bekövetkeztekor ez az áramlat elszakad a test érzéki tapasztalataitól. Ekkor a tudat legerősebb tendenciái beérnek, és összekötnek minket következő fizikai vagy szellemi testünkkel.

Miért dolgoznak a buddhisták a tudatukkal?
Azért, mert a tudat az, ami mindent tapasztal, és egészen a megszabadulásig nagyon szubjektív marad. Lehetséges olyanná válnunk, aki minden lény hasznára van, és időtlen boldogságot tapasztal. Az emberek tetteikkel döntenek arról, hogy a világot rózsaszín vagy fekete szemüvegen keresztül akarják nézni. Ez az oka annak, hogy a tanúk teljesen másképp adják elő ugyanazt az esetet. A buddhista tanítványok felszabadítják magukat, így ők tudják megválasztani hangulatukat. Akárcsak egy férfi, akinek sok nyakkendője van, így reggelente eldöntheti, hogy aznap melyikkel kívánja inspirálni a többieket.
Végezetül pedig teljesen világossá válik, hogy az a tény, hogy a tudat képes tudatos lenni, sokkal fontosabb, mint az, hogy minek van tudatában. Megértjük, hogy a képek a tükörben kevésbé fontosak, mint maga a tükör ragyogása.

Mi a karma?
Buddhista szemszögből a karma nem sorsot vagy végzetet jelent. Sokkal inkább lehetne "cselekedetnek" vagy "ok-okozatnak" fordítani. Nagyjából fogalmazhatnánk úgy, hogy a karma a következőképpen működik: minden tevékenység - pozitív és negatív egyaránt - lenyomatokat hagy a tudatban. Mivel a tudat tartalma határozza meg, hogyan tapasztaljuk a világot, a negatív benyomások elkerülhetetlenül szenvedéshez vezetnek a jövőben. Ez azt jelenti, hogy gondolataink, beszédünk és tetteink vetik el jövőbeni tapasztalataink magvait. Mindez azt jelenti, hogy a mi kezünkben van a lehetőség, hogy változtassunk az életünkön.
Ezért a karma törvényének helyes megértése és használata szabadságot jelent. Minden helyzetben szabadon dönthetünk a jövőnkről. A Gyémánt Út különösen hatékony módszereket kínál arra, hogy eltávolítsuk a negatív, ártó cselekedetek benyomásait tudatunkból. Így megszabadulhatunk attól, amelyek nehéz állapotokká és helyzetekké érnének a jövőben. A buddhista meditáció segítségével úrrá lehetünk az ok és okozat egész folyamatán. Mindazonáltal, ha nem dolgozunk a tudatunkkal, teljesen elveszítjük az irányítást, és egyszerűen saját tetteinknek áldozatai leszünk.

Mi a szimbolikus jelentése a férfi és női lényegiségnek a Gyémánt Út buddhizmusban?
A fogalmak szintjén a nőt a bölcsességgel társítjuk. A férfi az együttérzés. Amikor a bölcsesség és az együttérzés találkozik, abból belső növekedés jelenik meg. A női aspektus fejezi ki (változó mértékekben) az öt buddha-bölcsességet: a tükörszerű bölcsességet, az egyenlőség bölcsességét, a megkülönböztető bölcsességet, a mindent beteljesítő bölcsességet és a Dharmadatu bölcsességet. A férfi oldal pedig a négy buddhatevékenység különböző kombinációit fejezi ki: a békítő, a gazdagító, az elkápráztató és az erőteljesen védelmező tevékenységet.
A közvetlen tapasztalás tantráiban a nők és a férfiak alapvetően a tér és öröm. Tér és öröm egymástól elválaszthatatlan. Ezért van az, hogy a legmagasabb szintű buddhista tantrákat egyesülésben lévő buddhaformák jelképezik. Célunk a tudat minden belső és titkos lehetőségének megvalósítása. Ezért a nőknek és férfiaknak arra kell használniuk a kapcsolatukat, hogy tanuljanak egymástól. Ennek eredményeképpen, a nők hamarosan megvalósítják az olyan férfi tulajdonságokat is, mint az öröm és energia, a férfiakban pedig intuitív bölcsesség és több tér fog keletkezni.

 Ha van valami kérdésed a buddhizmussal vagy a meditációval kapcsolatban akkor küldj levelet az utazó tanítóinknak (a www.buddhizmusma.hu  oldalon Buddhizmus menüpont-Gyakori kérdések-Kérdezz!), és ők válaszolnak neked. Bármi jöhet! :)

Fontos, hogy pontosan add meg az e-mail címedet, különben nem tudunk válaszolni.

Forrás:www.buddhizmusma.hu

Szerető Szemek (tib. Csenrézig,szkt.Alvalokitesvara, szó szerint:"akinek a szemei mindenkit látnak").Fehér buddhaaspektus,aki minden Buddha szeretetét és együttérzését fejezi ki.Mantrája:Om Mani Peme Hung

Szólj hozzá!

Címkék: buddhizmus vallás boldogság meditáció láma út szeretet gyémánt karma megvilágosodás megszabadulás spirituális sztúpa ole nydahl bódhiszattva buddhizmusma kagyü spritualitás


A bejegyzés trackback címe:

https://gyemantut.blog.hu/api/trackback/id/tr31009813

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.